Administrative Services

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Antonia Romantza, Head

Antonia Romantza, Head
Emilia Pantazi
Asteria Karadima
Epaminondas Emmanouilidis

Erifili Paspati, MSc, PhD
Irene
Xenaki 
 
Auxiliary Services
Theodora Kosmidou
Georgia Kladou-Vagena

Dimitra Varela-Stasinopoulou, Agronomist
Petros Yiotis
Dimitrios Athanasopoulos
Vasileios Souvlidis, MSc, Head
Magdalini Papavierou

Pantelis Varvakis
Maria Kitsiou, MSc, In charge

FINANCIAL DEPARTMENT

Christina Loukoutou, Head
Anastasios Katsaboulas, MSc
Georgia Lavranou
Irene Vallianou
Thetis Margariti
Konstantinos Kontes

Sofia Leloviti, MSc
Aikaterini Chaniotaki, MSc
Androniki Fanarioti, MSc

Last update: 23/6/2020