Administrative Services

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Antonia Romantza, Head

Antonia Romantza, Head
Paraskevi Baziou, MSc
Epaminondas Emmanouilidis

Erifili Paspati, MSc
Irene
Xenaki 
 
Auxiliary Services
Theodora Kosmidou
Georgia Kladou-Vagena

Petros Yiotis
Vasileios Souvlidis, MSc, Head
Emilia Pantazi
Asteria Karadima
Magdalini Papavierou
Thetis Margariti

Pantelis Varvakis
Maria Kitsiou, MSc, In charge

FINANCIAL DEPARTMENT

Christina Loukoutou, Head
Anastasios Katsaboulas, MSc
Georgia Lavranou
Irene Vallianou
Konstantinos Kontes

Sofia Leloviti, MSc
Aikaterini Chaniotaki, MSc
Androniki Fanarioti, MSc

Last update: 19/3/2018